Stichting

Naam van de stichting:     Stichting Dierenhulp Samos

RSIN: 859729965

KVK-nummer: 73975036

Email: dierenhulpsamos@gmail.com

Postadres: Thomas Prinslaan 121, 1035SK Amsterdam

Doelstellingen: De stichting ondersteunt de opvang Samos Dog Rescue in het opvangen, verzorgen, huisvesten en (her)plaatsen van verwaarloosde, mishandelde zwerfdieren in het algemeen en in het bijzonder honden. Hiernaast ondersteunen wij bij sterilisatie- en voorlichtingscampagnes.

Hoofdlijnen beleidsplan: Op Samos is in 2017 een kleine opvang, genaamd Samos Dog Rescue, opgezet in de buurt van Chora. Het doel is om de zwerfhonden op te vangen en een beter leven te geven.

Om de opvang te ondersteunen is door een aantal vrijwilligers besloten om de opvang via een stichting te ondersteunen vanuit Nederland om fondsen en donateurs te werven, vrijwilligers te werven en de logistieke processen te coördineren om giften vanuit Nederland naar Samos te vervoeren. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat kennels waarmee honden naar Nederland worden vervoerd terug worden gestuurd naar Samos. De Stichting Dierenhulp Samos, kortweg Dierenhulp Samos, is op 12 februari 2019 opgericht. Met de oprichting ondersteunen wij de opvang Samos Dog Rescue met de opvang en verzorging van de honden.

Missie: Samos Dog Rescue en Stichting Dierenhulp Samos streven naar een veilig en gezond leven voor alle straathonden op Samos. Als een hond niet meer in staat is om zelfstandig op straat te leven dan dragen we bij aan opvang, het beschikbaar stellen van voer en drinkwater, een schone en beschutte omgeving, aandacht en benodigde medische zorg. Waar mogelijk en gewenst zullen we er alles aan doen om voor de straathonden die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of een slecht toekomstperspectief hebben op straat, een blijvende opvang te regelen. Bij voorkeur door adoptie in Griekenland of Nederland.

Daarnaast willen we actief bijdragen aan het reguleren van het aantal zwerfhonden op Samos door sterilisatieprogramma’s te initiëren, stimuleren en ondersteunen.

Ook willen we aan zowel toeristen als de bewoners van Samos informatie beschikbaar stellen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het leven van de honden op straat.

Waar nodig en mogelijk werken we samen met andere organisaties om onze missie te volbrengen.

Algemene activiteiten:

 • Helpen met opvang en verzorging van de zwerfhonden die opgevangen zijn door Samos Dog Rescue.
 • Onderhoud en verbeteren van de shelter in Chora zoals het verzorgen van beschutting tegen diverse weersinvloeden en aanpassingen die nodig zijn voor de hygiëne van de shelter, de honden, de vrijwilligers en de omgeving.
 • De zwerfpopulatie ter plaatse te verminderen door ondersteuning van sterilisatieprogramma’s.
 • Herplaatsen van zwerfhonden bij liefdevolle gezinnen.
 • Voorlichting geven en informatie verstrekken (in het bijzonder aan toeristen die Samos bezoeken).

Bestuur van de stichting:
Voorzitter: J.G. ten Barge
Penningmeester: J.C. Tiepel
Secretaris: B.C. Koster
Bestuurslid: E.P. Meinesz

Beloningsbeleid: De stichting kent (nog) geen beloningsbeleid voor vrijwilligers of voor bestuursleden.

Inkomsten: Onze inkomsten bestaan uit eenmalige of periodieke donaties.  De donaties worden voornamelijk gedaan na een oproep op social media, maar ook via vakantiegangers op Samos. Gerichte acties voor bijvoorbeeld de opbouw van de opvang doen we via crowdfunding. Wij krijgen geen steun vanuit de overheid.

Verslag van activiteiten van de stichting en de opvang:

 • Medische behandelingen van de binnengekomen honden waaronder ook verplichte inentingen.
 • Dagelijkse verzorging van de honden zoals voer, drinkwater en algemene hygiëne (zoals het schoonhouden van de shelter)
 • Transportkosten voor de honden die naar Nederland overkomen
 • Ondersteuning en actieve bijdrage aan het sterilisatieprogramma van de honden
 • Algemeen onderhoud van de shelter
 • Werven van vrijwilligers in Nederland en Samos voor publiciteit, bestuur, logistiek en het werven van fondsen en donateurs.

 

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording wordt na het verstrijken van het kalenderjaar op de website geplaatst.